Støttemedlem

Ellingsrud musikalteater er en frivillig drevet forening, og et gratis tilbud til alle på Ellingsrud. Ingen som ønsker å delta skal betale noe, og ingen som jobber med dette skal ha noen inntekt. Men det er noen utgifter knyttet til å drive dette - for eksempel hvis vi trenger kostymer, rekvisitter, kulisser, sceneleie eller annet. Derfor blir vi veldig glade om noen kunne tenke seg å melde seg inn som støttemedlem.

Et støttemedlemsskap innebærer at man havner i medlemsregistrene til Ellingsrud musikalteater, og at man får mulighet til å delta på årsmøte, med stemmerett. Kontingenten som betales inn går uavkortet til kostnader knyttet til drift av Ellingsrud musikalteater.

Dersom man ønsker å støtte Ellingsrud musikalteater men ikke ønsker å være oppført som medlem, så er dette selvfølgelig mulig - da kan man for eksempel bruke VIPPS-nummer 524624, eller vanlig bankoverføring til kontonummer 1506.06.77155

Trykk her om du ønsker å være støttemedlem